Сертифікаційний інформаційний центр  
Головна Контакти E-mail
 
Сертифікаційний інформаційний центр Сертифікаційний інформаційний центр
03142, м.Київ
пр-т Академіка Палладіна, 32/34, к. 140
тел.: (044) 503 66 85
Контакти
1 / 2
Попередній Наступний
Атестат про акредитацію від 08.04.2019р. (JPG, 1.1Mb)
 
 

Видача сертифіката відповідності

I. Розширення сфери дії сертифікату відповідності

У разі розширення асортименту продукції, що виробляється серійно, на підприємстві-виробнику, заявник може звернутися в ОС ТОВ «ОСП «СІЦ» з заявкою для отримання нового сертифікату відповідності на розширений перелік продукції. ОС ТОВ «ОСП «СІЦ» приймає рішення щодо проведення сертифікації нової продукції і видає новий сертифікат відповідності на розширений асортимент продукції.

Новий сертифікат відповідності починає діяти з моменту його реєстрації в Реєстрі ОС та закінчується терміном дії первинного сертифікату.

У випадку, коли на розширення асортименту заявлено значний асортимент продукції, допускається на сертифікаційні випробування відбирати не весь асортимент продукції, а не менше 25% від заявленої продукції (крім нафтопродуктів). Відбір зразків на випробування проводиться вибірково з кожної однорідної групи продукції. Результати випробувань розповсюджуються на всю заявлену продукцію.

II. Скорочення сфери дії сертифікату відповідності

 • за ініціативою Заявника;
 • за ініціативою ОС ТОВ «ОСП «СІЦ» у випадку виявлення негативних результатів технічного нагляду на окрему продукцію.

III. Тимчасове призупинення чи скасування дії сертифікатів

Ухвалення рішення щодо призупинення дії сертифіката здійснюється, якщо організація-власник сертифіката:

 • має негативні результати технічного нагляду;
 • не усунула виявлені раніше порушення використання сертифіката в погоджений термін;
 • не проінформувала ОС ТОВ «ОСП «СІЦ» про зміни в організації, що стосуються:
  • системи управління якістю;
  • виробництва;
  • безпеки продукції, що випускається;
  • галузі діяльності, місця розташування, форми власності організації, її структури та інших змін, що можуть вплинути на відповідність продукції вимогам стандарту, заявленого під час її сертифікації;
 • має незадоволені скарги чи претензії споживачів щодо продукції організації;
 • не сплатила вартість технічного нагляду та інших послуг ОСП ТОВ «ОСП «СІЦ»;
 • відмовилась від проведення технічного нагляду.

Якщо дію сертифікату призупинено, ОС ТОВ «ОСП «СІЦ» попереджає заявника про те, щоб протягом періоду призупинення дії сертифікату, заявник (постачальник) не робив ніяких заяв, які вводять в оману, відносно стану сертифікації, та припинив наносити національний знак відповідності на продукцію, яка виробляється, починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікату (відповідний лист щодо призупинення дії сертифікату).

Якщо доречно, крім цього орган сертифікації вимагає:

 • щоб несертифікована продукція не розміщувалася на ринку;
 • щоб потенційно небезпечна сертифікована продукція піддавалася коригувальним діям, включаючи відкликання продукції з ринку, якщо це можливо.

ОС ТОВ «ОСП «СІЦ» скасовує сертифікати відповідності на продукцію у випадках:

 • не вжито коригувальних дій по причині призупинення сертифікату відповідності;
 • якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність продукції вимогам нормативних документів, чинних в Україні;
 • якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідність новим вимогам;
 • якщо продукція не відповідає вимогам за результатами випробувань;
 • якщо виробник протягом тривалого часу (більше 6 місяців) не виробляє продукцію;
 • якщо виробник не виконав фінансові зобов’язання перед ОС ТОВ «ОСП «СІЦ»;
 • наявності офіційного прохання виробника.

IV. Відмова у проведенні сертифікації продукції:

ОС ТОВ «ОСП «СІЦ» може відмовити заявнику у проведенні сертифікації у таких випадках:

 • після результатів експертизи поданих документів на підставі інформації, отриманої у процесі оцінювання, а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення, якщо ці дані неповні або не відповідають вимогам чинних НД в Україні;
 • у разі отримання негативних результатів випробувань продукції.

 

 
Сертифікаційний інформаційний центр © 2005—2020
 
03142, м.Київ
пр-т Академіка Палладіна, 32/34, к. 140
тел.: (044) 503 66 85